en en

Vestník NBS

Znenia právnych predpisov NBS určených pre verejnosť

Upozornenie: Národná banka Slovenska vyhlasuje, že jediné záväzné znenie právnych predpisov NBS určených pre verejnosť je znenie uverejnené v listinnej podobe Vestníka NBS.

Od 1. 1. 2016 služby súvisiace s vedením, vydávaním a distribúciou Vestníka NBS vykonáva NBS.
Objednávky treba zaslať na adresu:
Národná banka Slovenska, Odbor právnych služieb, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
E-mail: vestnik@nbs.sk