en en

Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie

Ak sa domnievate, že došlo k pochybeniu zo strany poskytovateľa finančnej služby, mali by ste postupovať nasledujúco:

  • Podajte sťažnosť u poskytovateľa finančnej služby
    V prvom rade žiadajte o  nápravu priamo u poskytovateľa finančnej služby, s ktorým ste nespokojní. Každá finančná inštitúcia sa zo zákona musí zaoberať vašou sťažnosťou a dať vám vyrozumenie. Využite možnosti, ktoré uvádza poskytovateľ finančnej služby (klientska linka, e-mail, osobne podaním sťažnosti v pobočke alebo písomne). Ak ide o banku a nepodarilo sa vám urobiť nápravu v nej, môžete kontaktovať Inštitút alternatívneho riešenia sporov SBA. Ak ide o poisťovňu, môžete kontaktovať poisťovacieho ombudsmana.
  • Podajte sťažnosť do NBS
    Ak s vybavením vašej sťažnosti nie ste spokojní, môžete sa obrátiť na NBS podaním písomnej alebo elektronickej sťažnosti alebo podnetu.
    NBS je jednotným kontaktným miestom na vybavovanie všetkých sťažností finančných spotrebiteľov. NBS prijíma iba sťažnosti podané písomne alebo elektronicky. Vašu sťažnosť alebo podnet odporúčame podať spolu s  dokumentmi preukazujúcimi uvedené skutočnosti (napríklad: kópie písomných dokladov – zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, všeobecné poistné podmienky, mailovú a listovú komunikáciu s príslušnou finančnou inštitúciou a pod.).

Podania je možné zaslať :

  1. elektronicky na adresu: podanie.nbs.sk
  2. poštou na adresu:

Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Elektronický formulár podania sťažnosti

Formulár pre tlač