en en

Slovenská mena

Mesačný vývoj obeživa v korunách v SR v rokoch 1992 – 2008

21.49 kB

Falzifikáty

Podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike sa všetky falzifikáty domácej a zahraničnej meny (bankovky a mince) sústreďujú v Národnej banke Slovenska. Špecializované pracovisko oddelenie prípravy a analýzy platidiel spracováva na zadržané falzifikáty odborné posudky, ktoré slúžia pre ďalšiu prácu orgánov činných v trestnom konaní a pre informovanie bankového sektora.

Prehľad zadržaných falzifikátov v SR v rokoch 1993 – 2007

18.78 kB