en en

Poplatky a príspevky

V zmysle § 40 a § 41 zákona o dohľade nad finančným trhom sa NBS uhrádzajú poplatky a ročné príspevky.

Pre jednoznačnú identifikáciu došlej platby v NBS je potrebné pri jej úhrade dôsledne vyplniť variabilný aj špecifický symbol.

Poplatky sa uhrádzajú na IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516

Príspevky sa uhrádzajú na IBAN: SK12 0720 0000 0000 0000 2508