en en

Štatistika

Čo hovoria dáta?

Čo hovoria dáta prezentujú štatistické údaje trochu inak. Vybrané aktuálne témy približujú verejnosti jednoducho a názorne.


Štatistické dáta a publikácie

Načítavanie…

Zber, zostavovanie a zverejňovanie rôznych druhov štatistík patrí k hlavným úlohám Národnej banky Slovenska. Zostavovaná štatistika je plne harmonizovaná s nariadeniami, usmerneniami a štandardami Európskej centrálnej banky a ďalších medzinárodných inštitúcií.

Na stránke sú štatistické údaje o finančnom sektore rozdelené podľa jednotlivých typov finančných inštitúcií a finančných trhov. Nachádzajú sa tu údaje z oblasti platobnej bilancie, štvrťročných finančných účtov, vybrané makroekonomické ukazovatele a údajové kategórie špeciálneho štandardu zverejňovania údajov (SDDS Plus).

Užívateľom je umožnené sledovať vybrané štatistiky z pohľadu národného detailu, ale aj z pohľadu eurozóny ako celku. Tieto ukazovatele sú prezentované v užívateľsky prívetivej (user-friendly) forme.

ECB – Spoľahlivý zdroj európskych štatistík


Zásady v oblasti ďalšieho využívania štatistiky ESCB

262.07 kB

Vyhlásenie o profesijnej etike

183 kB