en en

Zlaté mince

Prehľad zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – fujara, hudobný nástroj a jeho hudba

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur - Nehmotné kultúrne dedičstvo SR  – fujara, hudobný nástroj a jeho hudba

Zberateľská minca
v hodnote 100 €
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Emisia:  18. 10. 2021

Nitrianske knieža Svätopluk II.

Nitrianske knieža Svätopluk II.

Zberateľská minca
v hodnote 100 €
Autor: Dalibor Schmidt
Emisia:  26. 11. 2020

Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Zberateľská minca
v hodnote 100 €
Autor: MgA. Miroslav Schovanec, DiS.
Emisia:  18. 11. 2019

Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

Bratislavské korunovácie - 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

Zberateľská minca
v hodnote 100 €
Autor: Karol Ličko
Emisia:  19. 11. 2018

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Zberateľská minca
v hodnote 100 €
Autor: Mgr. art. Roman Lugár
Emisia:  15. 11. 2017

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie

Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie

Zberateľská minca
v hodnote 100 €
Rýdzosť: 900 / 1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2016

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia

Zberateľská minca
v hodnote 100 €
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2015

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur Veľkomoravské knieža Rastislav

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur Veľkomoravské knieža Rastislav

Zberateľská minca
v hodnote 100 eur
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2014

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur k 450. výročiu korunovácie Maximiliána v Bratislave

style=

Zberateľská minca
v hodnote 100 eur
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2013

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur k 300. výročiu korunovácie Karola III. v Bratislave

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur k 300. výročiu korunovácie Karola III. v Bratislave

Zberateľská minca
v hodnote 100 eur
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2012

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Pribinu pri príležitosti 1 150. výročia jeho úmrtia

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Pribinu pri príležitosti 1 150. výročia jeho úmrtia

Zberateľská minca
v hodnote 100 eur
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2011

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur vydaná s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur vydaná s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo - Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Zberateľská minca
v hodnote 100 eur
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2010

Zlaté mince – slovenská mena

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk vydaná pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk vydaná pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2008

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk vydaná na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II.

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk vydaná na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II.

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2006

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk vydaná pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk vydaná pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2005

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk vydaná s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk vydaná s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - Bardejov, mestská pamiatková rezervácia

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2004

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 2002

Pamätná zlatá minca v hodnote 10 000 Sk vydaná pri príležitosti roku 2000

Pamätná zlatá minca v hodnote 10 000 Sk vydaná pri príležitosti roku 2000

Pamätná minca
v hodnote 10 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 19 g
Rok emisie: 2000

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 1998

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 1997

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 7 g
Rok emisie: 1994

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk vydaná s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Pamätná minca
v hodnote 5 000 Sk
Rýdzosť: 900/1000
Hmotnosť: 9,5 g
Rok emisie: 1997