en en

Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy

NBS každoročne zverejňuje analýzu návrhu rozpočtu verejnej správy. Zodpovedná rozpočtová politika je dôležitým predpokladom pre udržanie stability ekonomického prostredia. Zdravé verejné financie zabraňujú riziku vzniku tzv. fiskálnej dominancie, ktorá môže obmedzovať priestor pre nezávislú menovú politiku a komplikovať transmisiu menovopolitických rozhodnutí. Zároveň možnosť plného využívania automatických stabilizátorov a uskutočňovanie štrukturálnych reforiem vytvára možnosť proticyklického pôsobenia verejných financií, odstraňuje bariéry na trhu práce a podporuje konkurencieschopnosť ekonomiky. Takto môže fiskálna politika účinne a efektívne dopĺňať menovú politiku predovšetkým v prostredí veľmi nízkych úrokových sadzieb (problém tzv. zero lower bound).