en en

Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy

NBS každoročne zverejňuje analýzu návrhu rozpočtu verejnej správy. Zodpovedná rozpočtová politika je dôležitým predpokladom pre udržanie stability ekonomického prostredia. Zdravé verejné financie zabraňujú riziku vzniku tzv. fiskálnej dominancie, ktorá môže obmedzovať priestor pre nezávislú menovú politiku a komplikovať transmisiu menovopolitických rozhodnutí. Zároveň možnosť plného využívania automatických stabilizátorov a uskutočňovanie štrukturálnych reforiem vytvára možnosť proticyklického pôsobenia verejných financií, odstraňuje bariéry na trhu práce a podporuje konkurencieschopnosť ekonomiky. Takto môže fiskálna politika účinne a efektívne dopĺňať menovú politiku predovšetkým v prostredí veľmi nízkych úrokových sadzieb (problém tzv. zero lower bound).

Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2023 – 2025

Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 [.pdf, 1244.4 kB]

Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-23 [.pdf, 1068.6 kB]

Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 [.pdf, 878.6 kB]

Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 [.pdf, 688.8 kB]

Analýza Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020.pdf [.pdf, 764.4 kB]

Analýza Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 [.pdf, 806.2 kB]

Analýza Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 – tabuľková príloha.xlsx [.xlsx, 16.4 kB]

Analýza Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 [.pdf, 702.4 kB]

Analýza Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 – prezentácia [.pdf, 325.5 kB]

Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017 [.pdf, 743.5 kB]

Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 [.pdf, 897.1 kB]

Stanovisko NBS z 30. septembra 2009 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 – 2012