en en

Eurobankovky

Eurobankovky sú vydávané v siedmich nominálnych hodnotách (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €) a sú rovnaké vo všetkých krajinách. Ich motívmi sú architektonické štýly rôznych kultúrnych epoch európskej histórie.

Všetky eurobankovky majú najmodernejšie ochranné prvky (stránka ECB), ktoré ich chránia proti falšovaniu. Ochranné prvky si môžete overiť pohľadom, hmatom alebo naklonením. Okrem informácií o eurobankovkách a eurominciach sa oboznámite tiež so základnými pravidlami a povinnosťami pri predkladaní podozrivých, prípadne falšovaných bankoviek a mincí.

Poškodené a zničené eurobankovky, ktoré spĺňajú určité kritériá, vymieňa Národná banka Slovenska, banky (ak sú celé, alebo im chýba len nepatrná časť, pričom nepatrnou časťou sa rozumie časť, ktorá zmenší dĺžku alebo šírku eurobankovky o maximálne 10 mm), resp. národné centrálne banky eurozóny.

Eurobankovky 1. série2. série (séria Európa) a euromince (okrem zberateľských) sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny a tiež v niektorých ďalších krajinách, v ktorých sa môžu používať so súhlasom Európskeho spoločenstva a sú platné bez časového obmedzenia. Podrobnosti o používaní bankovky 1. série v nominálnej hodnote 500€ sú uvedené nižšie.

Podrobnosti nájdete v dokumentoch:


Dátum poslednej aktualizácie 7. feb 2022