en en

Právny rámec

V tejto časti je uvedený prehľad základných právnych predpisov vydaných orgánmi Európskej únie, Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska, súvisiacich s emisiou eurobankoviek a euromincí, vrátane pamätných a zberateľských euromincí, ich ochranou proti falšovaniu a podmienok za ktorých je možné vyhotoviť ich reprodukcie.

Uverejnené znenia právnych predpisov slúžia len na informatívne účely. Za autentické a záväzné možno považovať len ich slovenské a anglické znenie uverejnené v Zbierke zákonov SR a v Úradnom vestníku Európskej únie. Úplné znenia sú aktuálne podľa stavu ku dňu uvedenému v publikovaných právnych predpisoch.