en en

Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi

Významný rozvoj krytých dlhopisov za ostatné tri roky podnietil publikovanie novej Správy o vývoji trhu s krytými dlhopismi v SR za rok 2021, ktorá je prvou správou o trhu krytých dlhopisov a ktorú by mali nasledovať ďalšie s minimálne ročnou periodicitou.

Predmetná správa prináša prehľad o vývoji stavu nesplatených krytých dlhopisoch, o objeme nových emisií, o ich vybraných parametroch, ako aj ich využívanie pre operácie Eurosystému. Vzhľadom na zmeny legislatívneho rámca aj očakávané trendy.

Údaje za rok 2021