en en

Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom

Správa o činnosti opisuje hlavné činnosti a priority útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS, ako aj činnosť v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa

Publikácie, Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom

Poznámka: Výroky právoplatných rozhodnutí útvaru dohľadu nad finančným trhom od r. 2013

Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa