en en

Úplné znenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie NBS a rozhodnutí NBS

Úplné znenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie NBS a rozhodnutí NBS uverejnené na webovom sídle NBS majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie NBS a rozhodnutí NBS uverejnené vo Vestníku NBS.