en en

Publikácie finančnej stability

Správa o finančnej stabilite

Ucelené hodnotenie trendov vo finančnom sektore a ekonomike s dôrazom na riziká pre finančnú stabilitu

Kamenný mužík na pláži
Makroprudenciálny komentár

Rýchly pohľad na aktuálne trendy s dôrazom na cyklické riziká. Pomáha pri rozhodovaní o výške proticyklického kapitálového vankúša

Ruka s perom ukazujúca na čiarový graf
Analytické komentáre a výskumné štúdie

Príležitostné analytické komentáre a výskumné štúdie k aktuálnym témam finančnej stability

Tri fixky na otvorenom notese