en en

Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS

Publikácie, Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS
  • Centrálne banky investujú na finančnom trhu a z výnosov financujú náklady spojené s fungovaním inštitúcie
  • Vplyvy klimatických zmien ovplyvňujú výnosy a finančné riziká
  • Centrálne banky eurozóny začínajú s pravidelným zverejňovaním jednotných   uhlíkových ukazovateľov eurových investícií, ktoré nie sú určené na výkon menovej politiky
  • Týmto krokom je zabezpečená vzájomná porovnateľnosť jednotlivých národných centrálnych bánk
  • Najväčšiu časť uhlíkovej stopy tohto portfólia Národnej banky Slovenska tvoria vládne dlhopisy
  • Správanie sa vlád a firiem preto zásadným spôsobom ovplyvňuje našu uhlíkovú stopu
  • Zverejňovanie uhlíkových ukazovateľov dáva pozitívny príklad a nastavuje prax v zverejňovaní informácií o klíme

Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS – jún 2024

864.02 kB

Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS – marec 2023

668.57 kB