en en

Materiály NBS v pripomienkovom konaní

NÁZOV MATERIÁLUČÍSLO MAT.VYSTAVENÉTERMÍN UKONČENIA
V súčasnosnosti nemá NBS žiaden materiál v MPK


Materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní sú zverejnené na právnom a informačnom portáli https://www.slov-lex.sk.