en en

Materiály NBS v pripomienkovom konaní

NÁZOV MATERIÁLUČÍSLO MAT.VYSTAVENÉTERMÍN UKONČENIA
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2023 o registri bankových úverov a záruk – LP/2023/569100-000-570-81722.09.202313.10.2023


Materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní sú zverejnené na právnom a informačnom portáli https://www.slov-lex.sk.