en en

Nástroje finančnej stability

Splátky úveru

60 %

Splátky všetkých úverov môžu tvoriť najviac 60 % príjmu domácnosti

Výška úveru

8

Všetky úvery môžu tvoriť najviac 8 ročných príjmov domácnosti

Zabezpečenie

80 %

Výška úveru môže tvoriť najviac 80 % hodnoty nehnuteľnosti

Splatnosť úveru

30/8

Hypotéky môžu mať splatnosť najviac 30 rokov, spotrebiteľské úvery 8 rokov

Proticyklický kapitálový vankúš

1 %

Závisí od rastu alebo poklesu cyklických rizík

Vankúš pre významné banky

0,25–2 %

Zvyšuje odolnosť najvýznamnejších bánk

Vankúš na systémové riziko

Zvyšuje odolnosť voči systémovým rizikám

Vankúš na zachovanie kapitálu

2,5 %

Platí pre všetky banky

Zahraničné nástroje
Šedá mapa sveta na ružovom podklade

Niektoré sa môžu týkať aj slovenských bánk

 • Limit na splátky úverov (ukazovateľ schopnosti splácať, DSTI)

  Limit na ukazovateľ schopnosti splácať vytvára rezervu v príjmoch. Znižuje riziko, že úver zlyhá, najmä v kríze. Chráni dlžníka aj veriteľa.

  Splátky všetkých dlhov môžu tvoriť najviac 60 % príjmu domácnosti. Započítava sa aj rezerva na nárast úrokových sadzieb. Príjem domácnosti je znížený o životné minimum.

  Hlavné výnimky:

  • 5 % úverov môže mať splátky medzi 60 % a 70 % príjmu
  • Ďalších 5 % spotrebiteľských úverov do 5 rokov môže mať splátky medzi 60 % a 70 % príjmu
 • Limit na výšku úverov (ukazovateľ celkovej zadlženosti, DTI)

  Limit na ukazovateľ celkovej zadlženosti zmierňuje riziká z rýchleho rastu zadlženosti domácností. Príliš zadlžené domácnosti môžu mať vážne problémy so splácaním. Nakoniec môže mať problémy celý finančný sektor aj ekonomika.

  Pri dlžníkoch do 40 rokov (vrátane) je určený limit vo výške 8-násobku ročného príjmu domácnosti. Pri starších dlžníkoch, ktorí budú úver splácať aj po dovŕšení 65. roku života, sa limit postupne znižuje.

  Hlavné výnimky:

  • 5 % úverov môže prekročiť limit 8-násobku ročného príjmu
  • Ďalších 5 % hypoték pre mladých môže dosiahnuť až 9-násobok ročného príjmu
 • Limit na zabezpečenie (ukazovateľ zabezpečenia úveru, LTV)

  Zabezpečenie úveru je dôležité najmä vtedy, ak úver zlyhá. Ak hodnota nehnuteľnosti nestačí na vyplatenie dlhu, dlžník sa vystavuje exekúcii. Vtedy má aj banka zvýšené straty.

  Limit na zabezpečenie úveru zároveň prispieva k zdravému vývoju na trhu nehnuteľností. Rozhodnutie o kúpe bývania býva zodpovednejšie, ak je aspoň sčasti financované z úspor.

  Výška úveru môže byť najviac 80 % hodnoty nehnuteľnosti.

  Hlavná výnimka:

  • 20 % úverov môže mať výšku úveru do 90 % hodnoty nehnuteľnosti
 • Limit na splatnosť

  Splatnosť úveru by mala byť primeraná jeho účelu a zabezpečeniu. Pomáha klientovi vyhnúť sa nadmernému dlhu. Zároveň sa znižuje riziko rastúcej zadlženosti domácností.

  Splatnosť nezabezpečeného úveru môže byť najviac 8 rokov. Sú to najmä spotrebiteľské úvery. Splatnosť zabezpečeného úveru môže byť najviac 30 rokov. Sú to len úvery na bývanie.

  Hlavné výnimky:

  • 10 % úverov na bývanie môže mať splatnosť dlhššiu ako 30 rokov
  • Niektoré nezabezpečené úvery stavebných sporiteľní môžu mať splatnosť do 30 rokov

  Úvery na bývanie sa majú splácať rovnomernými mesačnými splátkami alebo rýchlejšie.

 • Nástroje v zahraničí

  Banky, ktoré pôsobia v zahraniční, musia sledovať aj tamojšie makroprudenciálne nástroje. Niektoré sa ich týkajú automaticky, iné musí najprv uznať NBS.