en en

Nástroje finančnej stability

Splátky úveru

60 %

Splátky všetkých úverov môžu tvoriť najviac 60 % príjmu domácnosti

Výška úveru

8

Všetky úvery môžu tvoriť najviac 8 ročných príjmov domácnosti

Zabezpečenie

80 %

Výška úveru môže tvoriť najviac 80 % hodnoty nehnuteľnosti

Splatnosť úveru

30/8

Hypotéky môžu mať splatnosť najviac 30 rokov, spotrebiteľské úvery 8 rokov

Proticyklický kapitálový vankúš

1,5 %

Závisí od rastu alebo poklesu cyklických rizík

Vankúš pre významné banky

0,25–2 %

Zvyšuje odolnosť najvýznamnejších bánk

Vankúš na systémové riziko

Zvyšuje odolnosť voči systémovým rizikám

Vankúš na zachovanie kapitálu

2,5 %

Platí pre všetky banky

Zahraničné nástroje
Šedá mapa sveta na ružovom podklade

Niektoré sa môžu týkať aj slovenských bánk