en en

Harmonogram zverejňovania údajov

 • Banková rada NBS – predbežný rozpis rokovaní na rok 2022.
 • Ceny nehnuteľností – zverejňovanie údajov v roku 2022.
 • Kurzový lístok ECB – NBS zverejňuje denne.
 • Kurzový lístok vybraných cudzích mien voči EUR – NBS zverejňuje mesačne, vždy v prvý pracovný deň v mesiaci.
 • Ekonomický a menový vývoj – publikovaný štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku.
 • Štrukturálne výzvy – publikované ročne v slovenskom a anglickom jazyku.
 • Frankfurtské hárky – publikované zvyčajne každých šesť týždňov s dvojtýždňovým odstupom od menovopolitických zasadnutí Rady guvernérov ECB.
 • Správa o finančnej stabilite – publikovaná polročne v slovenskom a anglickom jazyku.
 • Makroprudenciálny komentár – publikovaný štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku.
 • Štatistický bulletin – publikovaný štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku.
 • Údajové kategórie SDDS v gescii NBS – predstihový kalendár zverejňovania údajov na 2. polrok 2022.
 • Makroekonomické ukazovatele – NBS zverejňuje mesačne.

Harmonogram zverejňovania údajov nájdete tiež v prehľadnom kalendári očakávaných udalostí.


Dátum poslednej aktualizácie 8. aug 2022