en en

Výskum

Ekonomický výskum sa venuje hĺbkovému pochopeniu ekonomických vzťahov a problémov. Používa pritom štatistické a ekonometrické nástroje. Prináša nové myšlienky a zistenia založené na faktoch s použitím analytického aparátu.

Načo nám slúži ekonomický výskum:

Prináša nové analytické zistenia, výskum relevantný pre výkon politík a tvorí technické nástroje pre každodenný výkon úloh iných útvarov.

Prispieva k reputácií NBS ako medzinárodne uznávaného centra excelentnosti v oblasti ekonómie a financií.

Sprostredkováva výsledky výskumu relevantného pre kvalitnú diskusiu o hospodárskych politikách na Slovensku, podporuje akademický výskum a poskytuje platformu pre akademickú diskusiu.