en en

Finančná stabilita

Aktuality

25. január 2023

Odporúčanie ESRB o rizikách v sektore komerčných nehnuteľností

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) odporúča posilniť monitorovanie sektora komerčných nehnuteľností a jeho financovania v krajinách EHP. Cieľom je identifikovať a posúdiť prípadné riziká pre finančnú stabilitu. V prípade potreby odporúča prijať opatrenia pre obozretné financovanie sektora komerčných nehnuteľností a posilniť odolnosť finančných inštitúcií.

Finančná stabilita 2, Príprava stránky - Aktuality FS

21. december 2022

Makroprudenciálny komentár – december 2022

Pribúdajú signály, že silný expanzívny charakter finančného cyklu sa postupne mení. Expanzívne trendy v úverovaní sa zmierňujú, avšak niektoré poskytované úvery sú rizikovejšie. Banky by mali byť schopné zvládnuť aj prípadný šok. Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení.

Finančná stabilita 2, Príprava stránky - Aktuality FS

28. november 2022

Správa o finančnej stabilite – november 2022

Zdrojom neistoty je kombinácia inflácie, rastúcich sadzieb, vojny a slabnúcej ekonomiky. To môže spôsobiť zhoršenie finančnej situácie časti podnikov a domácností ako aj štruktúry financovania sa bánk, ale zároveň aj zmierniť riziká spojené s rastom zadlženosti.

Finančná stabilita

5. október 2022

Varovanie Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)

ESRB vydal 22. septembra 2022 varovanie o rizikách vo finančnom systéme v EÚ. Identifikované riziká sa týkajú: (i) zhoršenia makroekonomického výhľadu, (ii) rizík pre finančnú stabilitu vyplývajúcich z (možnej) prudkej korekcie cien aktív a (iii) dôsledkov takéhoto vývoja na kvalitu aktív (vrátane nesplácaných úverov). ESRB vyzýva mikroprudenciálne a makroprudenciálne orgány, aby zachovali alebo posilnili odolnosť finančného sektora, aby mohol pokračovať v podpore reálnej ekonomiky aj v prípade materializácie rizík.

7. september 2022

Nové pravidlá pre poskytovanie úverov domácnostiam

NBS čiastočne upravila ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) pre úvery zasahujúce do dôchodku. Zároveň uvoľnila podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré sú určené na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Finančná stabilita

27. máj 2022

Lokálne systémovo významné banky – máj 2022

NBS určila kapitálové vankúše pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Rozšírila ich zoznam o Prima banku a zvýšila vankúš pre ČSOB.

Finančná stabilita