en en

Finančná stabilita

Aktuality

7. máj 2024

Lokálne systémovo významné banky – apríl 2024

NBS zúžila zoznam O-SII na 5 bánk a určila im kapitálové vankúše na rok 2025.

Kamenný oblúkový most ponad rieku

8. apríl 2024

Makroprudenciálny komentár – marec 2024

Finančný cyklus sa ochladil už šiesty štvrťrok po sebe. Vývoj na trhu úverov a nehnuteľností však naznačuje, že ochladzovanie by už nemuselo ďalej pokračovať. Banky v minulom roku dosiahli výrazný zisk a zlepšila sa aj ich kapitálová primeranosť.

Finančná stabilita

31. január 2024

Čo stojí za oživením spotrebiteľských úverov?

Trh spotrebiteľských úverov zaznamenal v uplynulom období výrazné oživenie. V roku 2023 produkcia nových úverov dokonca presiahla predkoronovú úroveň. Rizikové charakteristiky úverov sa však nezhoršujú. Za nárastom produkcie stojí najmä vyššia inflácia, ktorá ľudí motivuje urýchliť svoje nákupy. Prispieva aj finančná situácia domácností, ktorá sa začína opäť zlepšovať.

Finančná stabilita

27. november 2023

Správa o finančnej stabilite – november 2023

Produkcia hypoték aj úverov podnikom sa v priebehu roka 2023 stabilizovala na mierne zníženej úrovni. Domácnosti aj podniky dokážu splácať úvery aj pri vyšších sadzbách. Kľúčovým faktorom však bude ekonomický vývoj. Bankový sektor zostáva odolný s dostatočnou mierou kapitálu aj likvidity.

Finančná stabilita

16. august 2023

Nárast splátok hypoték je pre väčšinu domácností zvládnuteľný

V dôsledku nárastu úrokových sadzieb bude do konca roka 2025 každá druhá hypotéka čeliť nárastu splátky. Dodatočné výdavky na splátky budú v priemere na úrovni 5 % až 7 % príjmu. Takýto nárast by pre väčšinu domácností mal byť zvládnuteľný. Situácia si preto nevyžaduje implementáciu plošných opatrení.

Finančná stabilita

25. január 2023

Odporúčanie ESRB o rizikách v sektore komerčných nehnuteľností

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) odporúča posilniť monitorovanie sektora komerčných nehnuteľností a jeho financovania v krajinách EHP. Cieľom je identifikovať a posúdiť prípadné riziká pre finančnú stabilitu. V prípade potreby odporúča prijať opatrenia pre obozretné financovanie sektora komerčných nehnuteľností a posilniť odolnosť finančných inštitúcií.

Administratívne budovy na nábreží Dunaja v Bratislave