en en

Finančná stabilita

Aktuality

27. november 2023

Správa o finančnej stabilite – november 2023

Produkcia hypoték aj úverov podnikom sa v priebehu roka 2023 stabilizovala na mierne zníženej úrovni. Domácnosti aj podniky dokážu splácať úvery aj pri vyšších sadzbách. Kľúčovým faktorom však bude ekonomický vývoj. Bankový sektor zostáva odolný s dostatočnou mierou kapitálu aj likvidity.

Finančná stabilita

26. september 2023

Makroprudenciálny komentár – september 2023

Finančný cyklus sa ochladil. Úvery už ďalej nespomaľujú, produkcia hypoték klesla oproti predchádzajúcim trom rokom o tretinu. Dôvodom je znížený dopyt. Oslabený dopyt sa prejavil aj v poklese cien nehnuteľností. Banky si udržujú kapitálovú silu a priaznivú ziskovosť. Proticyklický kapitálový vankúš nie je potrebné meniť.

Finančná stabilita

16. august 2023

Nárast splátok hypoték je pre väčšinu domácností zvládnuteľný

V dôsledku nárastu úrokových sadzieb bude do konca roka 2025 každá druhá hypotéka čeliť nárastu splátky. Dodatočné výdavky na splátky budú v priemere na úrovni 5 % až 7 % príjmu. Takýto nárast by pre väčšinu domácností mal byť zvládnuteľný. Situácia si preto nevyžaduje implementáciu plošných opatrení.

Finančná stabilita

30. máj 2023

Lokálne systémovo významné banky – máj 2023

NBS určila kapitálové vankúše pre lokálne systémovo významné banky (O-SII) na budúci rok 2024.

Kamenný oblúkový most ponad rieku

25. január 2023

Odporúčanie ESRB o rizikách v sektore komerčných nehnuteľností

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) odporúča posilniť monitorovanie sektora komerčných nehnuteľností a jeho financovania v krajinách EHP. Cieľom je identifikovať a posúdiť prípadné riziká pre finančnú stabilitu. V prípade potreby odporúča prijať opatrenia pre obozretné financovanie sektora komerčných nehnuteľností a posilniť odolnosť finančných inštitúcií.

Administratívne budovy na nábreží Dunaja v Bratislave

5. október 2022

Varovanie Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)

ESRB vydal 22. septembra 2022 varovanie o rizikách vo finančnom systéme v EÚ. Identifikované riziká sa týkajú: (i) zhoršenia makroekonomického výhľadu, (ii) rizík pre finančnú stabilitu vyplývajúcich z (možnej) prudkej korekcie cien aktív a (iii) dôsledkov takéhoto vývoja na kvalitu aktív (vrátane nesplácaných úverov). ESRB vyzýva mikroprudenciálne a makroprudenciálne orgány, aby zachovali alebo posilnili odolnosť finančného sektora, aby mohol pokračovať v podpore reálnej ekonomiky aj v prípade materializácie rizík.