en en

Finančná stabilita

Aktuality

7. september 2022

Nové pravidlá pre poskytovanie úverov domácnostiam

NBS čiastočne upravila ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) pre úvery zasahujúce do dôchodku. Zároveň uvoľnila podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré sú určené na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

23. jún 2022

Makroprudenciálny komentár – jún 2022

Výška proticyklického kapitálového vankúša sa od 1. augusta 2023 zvyšuje na 1,5 %. Dôvodom je rastúca zadlženosť súkromného sektora a v súčasnosti vyššia možnosť tvorby nerovnováh na úverovom trhu a vo finančnom sektore.

20. jún 2022

(Ne)využitá príležitosť: Ako sa domácnosti chopili šance zafixovať si nízky úrok na dlhšie obdobie?

Obdobie nízkych úrokových sadzieb sa skončilo. Niektoré domácnosti sa na to vopred pripravili a zafixovali si nízke úrokové sadzby na dlhšie obdobie. NBS sa v komentári zamerala na to, čo môže nárast úrokových sadzieb spôsobiť.

30. máj 2022

Správa o finančnej stabilite – máj 2022

Finančná stabilita zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká. Podniky aj domácnosti sú vystavené zvýšenému riziku. NBS čiastočne upraví podmienky pre úvery zasahujúce do dôchodku.

27. máj 2022

Lokálne systémovo významné banky – máj 2022

NBS určila kapitálové vankúše pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Rozšírila ich zoznam o Prima banku a zvýšila vankúš pre ČSOB.

28. marec 2022

Udržateľnosť obchodného modelu slovenských bánk

Na prvý pohľad sa bankám v posledných rokoch darilo a boli ziskové. Skutočnosť ale nebola taká ružová.