en en

Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska

Obálka publikácie

Správa rezerv patrí ku kľúčovým úlohám každej centrálnej banky. Národná banka Slovenska prešla za posledné roky komplexným prehodnotením správy rezerv, ktorého výsledkom je nový inštitucionálny rámec, nastavenie a ciele správy rezerv. V tejto súvislosti, po prvýkrát v histórii, NBS pristupuje k zverejneniu Vyhlásenia o investičnej politike (IPS), ktorý podrobne a vo verejnej forme popisuje tieto zmeny a nové smerovanie, vrátane našich investičných presvedčení a strategickej alokácie aktív. 

Vyhlásenie o investičnej politike NBS – apríl 2023

1.93 MB