en en

Makroprudenciálny komentár

Rýchly pohľad na aktuálne trendy s dôrazom na cyklické riziká. Pomáha pri rozhodovaní o výške proticyklického kapitálového vankúša

Publikácie, Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár – marec 2024

Finančný cyklus sa ochladil už šiesty štvrťrok po sebe. Vývoj na trhu úverov a nehnuteľností však naznačuje, že ochladzovanie by už nemuselo ďalej pokračovať. Banky v minulom roku dosiahli výrazný zisk a zlepšila sa aj ich kapitálová primeranosť.

  • Makroprudenciálny komentár – december 2023

    Úverový trh sa stabilizoval. Ochladenie finančného cyklu pretrváva, do budúcna by sa však už nemalo výraznejšie prehlbovať. Ceny nehnuteľností klesajú miernejšie ako v úvode roka. Bankám sa z pohľadu zisku darí a mierne zvýšili aj kapitálovú primeranosť. Proticyklický kapitálový vankúš netreba meniť.