en en

Makroprudenciálny komentár

Rýchly pohľad na aktuálne trendy s dôrazom na cyklické riziká. Pomáha pri rozhodovaní o výške proticyklického kapitálového vankúša

Publikácie, Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár – september 2023

Finančný cyklus sa ochladil. Úvery už ďalej nespomaľujú, produkcia hypoték klesla oproti predchádzajúcim trom rokom o tretinu. Dôvodom je znížený dopyt. Oslabený dopyt sa prejavil aj v poklese cien nehnuteľností. Banky si udržujú kapitálovú silu a priaznivú ziskovosť. Proticyklický kapitálový vankúš nie je potrebné meniť.

  • Makroprudenciálny komentár – jún 2023

    Finančný cyklus sa zmierňuje. Ochladenie je najvýraznejšie na trhu nehnuteľností, spomalil aj trh úverov. V dôsledku rastúcich úrokov aj nákladov a pretrvávajúcej neistoty sa dopyt po úveroch znižuje. Banky ostávajú kapitálovo silné. Proticyklický kapitálový vankúš nie je potrebné meniť.