en en

Makroprudenciálny komentár

Rýchly pohľad na aktuálne trendy s dôrazom na cyklické riziká. Pomáha pri rozhodovaní o výške proticyklického kapitálového vankúša

Publikácie, Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár – september 2022

Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení. Úverový trh zažíva silnú rastovú fázu. Rastúce úrokové sadzby, zvýšená neistota a rastúce životné náklady však budú v nadchádzajúcom období brzdiť dopyt po úveroch. Banky sú dostatočne silné, aby zvládli aj prípadné straty spojené s aktuálnymi rizikami.

  • Makroprudenciálny komentár – jún 2022

    Výška proticyklického kapitálového vankúša sa od 1. augusta 2023 zvyšuje na 1,5 %. Dôvodom je rastúca zadlženosť súkromného sektora a v súčasnosti vyššia možnosť tvorby nerovnováh na úverovom trhu a vo finančnom sektore.