en en

Makroprudenciálny komentár

Rýchly pohľad na aktuálne trendy s dôrazom na cyklické riziká. Pomáha pri rozhodovaní o výške proticyklického kapitálového vankúša

Makroprudenciálny komentár – jún 2022

Výška proticyklického kapitálového vankúša sa od 1. augusta 2023 zvyšuje na 1,5 %. Dôvodom je rastúca zadlženosť súkromného sektora a v súčasnosti vyššia možnosť tvorby nerovnováh na úverovom trhu a vo finančnom sektore.

  • Makroprudenciálny komentár – marec 2022

    Rast úverov sa zrýchlil, zvyšuje sa aj tvorba nerovnováh

    Proticyklický kapitálový vankúš zostáva na úrovni 1,0 %

    Ak aktuálne trendy budú pokračovať, NBS v najbližšom štvrťroku zváži zvýšenie vankúša