en en

Makroprudenciálny komentár

Rýchly pohľad na aktuálne trendy s dôrazom na cyklické riziká. Pomáha pri rozhodovaní o výške proticyklického kapitálového vankúša

Publikácie, Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár – december 2022

Pribúdajú signály, že silný expanzívny charakter finančného cyklu sa postupne mení. Expanzívne trendy v úverovaní sa zmierňujú, avšak niektoré poskytované úvery sú rizikovejšie. Banky by mali byť schopné zvládnuť aj prípadný šok. Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení.

  • Makroprudenciálny komentár – september 2022

    Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení. Úverový trh zažíva silnú rastovú fázu. Rastúce úrokové sadzby, zvýšená neistota a rastúce životné náklady však budú v nadchádzajúcom období brzdiť dopyt po úveroch. Banky sú dostatočne silné, aby zvládli aj prípadné straty spojené s aktuálnymi rizikami.