en en

Makroprudenciálny komentár

Rýchly pohľad na aktuálne trendy s dôrazom na cyklické riziká. Pomáha pri rozhodovaní o výške proticyklického kapitálového vankúša

Publikácie, Makroprudenciálny komentár

Makroprudenciálny komentár – jún 2023

Finančný cyklus sa zmierňuje. Ochladenie je najvýraznejšie na trhu nehnuteľností, spomalil aj trh úverov. V dôsledku rastúcich úrokov aj nákladov a pretrvávajúcej neistoty sa dopyt po úveroch znižuje. Banky ostávajú kapitálovo silné. Proticyklický kapitálový vankúš nie je potrebné meniť.

  • Makroprudenciálny komentár – marec 2023

    Finančný cyklus sa otočil. Hypotéky spomalili a ceny nehnuteľností začali klesať. Časť nových úverov však vykazuje rizikovejšie parametre. Banky sú dosť silné, aby zvládli aj prípadné straty. Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení.