en en

Finančné inštitúcie

Na tejto stránke sú prezentované informácie podľa jednotlivých typov finančných inštitúcií, ktoré pôsobia na tuzemskom finančnom trhu a ktorým podľa národnej a európskej legislatívy vyplýva vykazovacia povinnosť na štatistické účely:

Štatistické údaje sú prezentované formou preddefinovaných výstupov a prehľadov ale aj vo forme užívateľom definovateľných dátových štruktúr, umožňujúcich aj následný export vybraných údajov v rôznych formátoch.

Súčasťou jednotlivých stránok sú aj informácie o právnom rámci a metodologické informácie pre zber jednotlivých typov údajov.