en en

Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať makroprudenciálnu politiku ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií. Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií, t. j. druhého piliera bankovej únie.

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

30.5.2023
Dňa 26. mája 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Joint European Supervisory Authority Discussion paper on DORA. Termín na predkladanie príspevkov je do 23. júna 2023. Viac

30.5.2023
Dňa 25. mája 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation on draft implementing technical standards amending the mapping of ECAIs’ credit assessments. Termín na predkladanie príspevkov je do 26. júna 2023. Viac

30.5.2023
Dňa 23. mája 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultaton Paper on RTS under the revised ELTIF Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 24. augusta 2023. Viac

12.4.2023
Dňa 12. apríla 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Joint Consultation Paper on the Review of SFDR Delegated Regulation regarding PAI and financial product disclosures. Termín na predkladanie príspevkov je do 4. júla 2023. Viac

15.2.2023
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 9. marca 2023. Viac

19.1.2023
Dňa 19. januára 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Manual on post-trade transparency. Termín na predkladanie príspevkov je do 31. marca 2023. Viac

13.1.2023
Dňa 13. januára 2023 zverejnila NBS Otázky a odpovede Národnej banky Slovenska k Usmerneniam ESMA o výkonnostných poplatkoch v UCITS a niektorých typoch AIF.

26.11.2022
Dňa 15.novembra 2022 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for Evidence on Greenwashing. Termín na predkladanie príspevkov je do 10. januára 2023. Viac

8.9.2022
ESMA dňa 11. októbra 2022 organizuje virtuálny workshop na tému poobchodnej transparentnosti podľa MiFIDII/MiFIR. Viac

5.8.2022
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 22. septembra 2022. Viac

29.7.2022
Dňa 29. júla 2022 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for Evidence on pre-hedging. Termín na predkladanie príspevkov je do 30. septembra 2022. viac

24.5.2022
Dňa 2. mája 2022 zverejnila EBA na konzultáciu Discussion Paper on the role of the environmental risks in the prudential framework for credit institutions and investment firms. Termín na predkladanie príspevkov je do 2. augusta 2022. viac

19.4.2022
Dňa 4. apríla 2022 zverejnila Európska komisia na konzultáciu Targeted consultation on the functioning of the  ESG ratings market in the EU and on the consideration of ESG factors in credit ratings. Termín na predkladanie príspevkov je do 6. júna 2022.

31.3.2022
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 29. 3. 2022 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár – marec 2022 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

29.3.2022
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 4. mája 2022, viac

4.2.2022
Dňa 4. januára 2022 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for evidence – DLT Pilot Regime and review of MiFIR RTS on transparency and reporting. Termín na predkladanie príspevkov je do 4. marca 2022. viac

3.2.2022
Dňa 3.februára 2022 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for Evidence on Market Characteristics for ESG Rating Providers in the EU. Termín na predkladanie príspevkov je do 11. marca 2022. viac

22.12.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. 12. 2021 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár – december 2021 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

15.12.2021
Dňa 14. decembra 2021 ESMA zverejnila PUBLIC STATEMENT on transfer of competences and duties relating to certain data reporting services providers from National Competent Authorities to ESMA.

Viac aktualít