en en

Publikácie, údaje, prezentácie

Informácie publikované na týchto stránkach majú rôzny charakter a ich cieľom je najmä informovať o aktuálnych trendoch vo finančnom sektore a poskytnúť podkladové údaje na hodnotenie rizík vyplývajúcich z týchto trendov.

Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS vydáva najmä Správu o finančnej stabiliteMakroprudenciálny komentár.


Analýza NBS o stave, fungovaní a budúcnosti druhého a tretieho piliera starobného dôchodkového sporenia (otázky a odpovede)