en en

Pamätné euromince

Každá členská krajina eurozóny môže vydávať pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny a zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu eurozóny, ktorý ich vydal.

Pamätné euromince, ktoré vydalo Slovensko si pozriete v tabuľke nižšie. Všetky pamätné euromince sú na stránkach ECB.

Pamätné euromince si môžete kúpiť, alebo vymeniť v ústredí NBS, alebo na expozitúrach počas otváracích hodín.

Informácie zverejňované na internetovej stránke NBS je povolené ukladať, rozmnožovať a ďalej používať bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska však musí byť uvedená ako zdroj informácií a príslušný elektronický súbor nesmie byť obsahovo ani inak pozmeňovaný.

200. výročie začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 11. 10. 2023

100. výročie prvej transfúzie krvi na Slovensku

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 2. 3. 2023

300. výročie zostrojenia prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe

Minca

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Emisia: 5. 10. 2022

35. výročie programu Erasmus

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Joaquin Jimenez
Emisia: 1. 7. 2022

100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca
v hodnote 2 € 
Autor: Branislav Ronai
Emisia: 26. 11. 2021

20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Emisia: 11. 11. 2020

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Emisia: 25. 4. 2019

Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Pavel Károly
Emisia: 3. 1. 2018

Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 4. 1. 2017

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: akad. mal. Vladimír Pavlica
Emisia: 7. 3. 2016

Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia

Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: akad. soch. Ivan Řehák
Emisia: 23. 10. 2015

30. výročie vlajky Európskej únie

30. výročie vlajky Európskej únie

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: George Stamatopoulos
Emisia: 24. 9. 2015

10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 1. 4. 2014

1150. výročie príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

1150. výročie príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.
Emisia: 5. 7. 2013

Desať rokov eurových bankoviek a mincí

Desať rokov eurových bankoviek a mincí

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Helmut Andexlinger
Emisia: 2. 1. 2012

20. výročie vytvorenia Vyšehradskej skupiny

20. výročie vytvorenia Vyšehradskej skupiny

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Miroslav Rónai
Emisia: 10. 1. 2011

20. výročie 17. novembra 1989 (Dňa boja za slobodu a demokraciu)

20. výročie 17. novembra 1989 (Dňa boja za slobodu a demokraciu)

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Pavel Károly
Emisia: 10. 11. 2009

10. výročie hospodárskej a menovej únie

10. výročie hospodárskej a menovej únie

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: George Stamatopoulos
Emisia: 5. 1. 2009