en en

Všetky práva vyhradené

Národná banka Slovenska od 1. júla 1997 pravidelne zverejňuje a aktualizuje na svojej stránke informácie pre laickú i odbornú verejnosť. Vzhľadom na technické možnosti internetu však nemôže Národná banka Slovenska ručiť za úplnosť, obsahovú neporušiteľnosť takto zverejnených informácií. V prípade ich využitia preto odporúča preskúmať správnosť informácií, najmä pokiaľ budú tieto informácie slúžiť na obchodné účely. Národná banka Slovenska nezodpovedá za žiadne škody, prípadne iné dôsledky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s použitím údajov uvedených na svojej internetovej stránke.

Národná banka Slovenska vyhlasuje, že jediným platným znením právnych predpisov zverejňovaných na jej internetovej stránke je znenie uverejnené v tlačovej podobe v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo vo Vestníku NBS.

Informácie zverejňované na internetovej stránke NBS je povolené ukladať, rozmnožovať a ďalej používať* bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska však musí byť uvedená ako zdroj informácií a príslušný elektronický súbor nesmie byť obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Každé použitie symbolov NBS (logotyp, vlajka) schvaľuje výhradne oddelenie komunikácie odboru kancelárie guvernéra.

* Pri vyobrazeniach eurobankoviek za podmienok uvedených v rozhodnutí Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu a usmernení Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/5 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek, pri vyobrazeniach euromincí za podmienok uvedených v oznámení Komisie o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí (2011/C 41/03), a pri vyobrazeniach neplatných slovenských bankoviek a mincí za podmienok uvedených vo vyhláške NBS č. 456/2001 Z.z.

Cookies

Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri návšteve webových stránok. Umožňujú webovej lokalite uchovať v pamäti vaše akcie a predvoľby (napríklad veľkosť písma, jazyk a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia. Zvolené predvoľby potom nemusíte opakovať, keď sa na danú stránku vrátite alebo prechádzate z jednej stránky na druhú.

Ako používame cookies?
Naše webové sídlo používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Naše webové sídlo používa aj službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Súbory cookies nám umožňujú zbierať a analyzovať údaje o tom, ako návštevníci náš web používajú a následne nami poskytované webové služby zlepšovať. Služba Google Analytics používa na analýzu údajov iba súbory cookies prvej strany. To znamená, že súbory cookies sú prepojené s doménami našich webových stránok a zbierajú štatistické údaje. Súbory cookies sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníkov webu. Ak sa však rozhodnete, súbory cookies môžete vypnúť v nastaveniach predvolieb vo vašom prehliadači.

Ako si môžete kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo odstraňovať podľa želania – podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Všetky súbory cookies, ktoré už v počítači sú, môžete odstrániť a môžete si nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby ste zabránili ich uloženiu. Ak tak urobíte, možno budete musieť manuálne upravovať niektoré predvoľby pri každej návšteve daných webových stránok a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne.

Riešenie problémov so súbormi cookies
Ak ste v prehliadači zapli súbory cookies, ale stále sa zobrazuje chybové hlásenie, skúste v prehliadači otvoriť nové okno alebo zavrieť ostatné karty. Ak problém naďalej pretrváva, skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť a súbory cookies. Ak problém pretrváva i naďalej, kontaktujte vášho správcu systému.

Návštevník môže ukladanie cookies súborov zabrániť tým, že si otvorí webové stránky, v režime inkognito. Inkognito podporujú všetky moderné internetové prehliadače a v tomto režime nie sú zhromažďované súbory cookies. V prípade využitia režimu inkognito prehliadača je možné, že nebude zaistená plná funkcionalita a používanie webových stránok môže vykazovať neštandardné správanie.