en en

Menová politika

Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. Zabezpečovanie stabilných cien je najdôležitejší spôsob, ako môže menová politika prispievať k vytváraniu priaznivého ekonomického prostredia a dosahovaniu plnej zamestnanosti.

V tejto sekcii sa dozviete, čo je menová politika a aký má vplyv na náš život.

Hľadáte aké je najaktuálnejšie nastavenie menovej politiky? Jednotlivé rozhodnutia týkajúce sa menovej politiky nájdete v tejto časti.

Menová politika má za cieľ ovplyvňovať výšku úrokov v reálnej ekonomike. Zaujíma vás aké nástroje a opatrenia na to používa?

Analytici NBS vypracúvajú vysokokvalifikované analýzy širokého spektra tém, ku ktorým, patrí aj menová politika. Pozrite si publikácie a zistite o ich práci viac.

Zodpovedná rozpočtová politika je dôležitým predpokladom pre udržanie cenovej stability a celkovo stability ekonomického prostredia.

Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému. V tejto časti sa dozviete viac o jej histórii a fungovaní pred rokom 2009.