en en

Analytické komentáre

Analytické komentáre predstavujú stručné netechnické analýzy. Prispievajú odborným názorom do diskusie na vybrané aktuálne témy týkajúce sa hospodárskeho a menového vývoja. Zároveň sú jedným z kanálov šírenia zaujímavých výsledkov výskumu NBS. Všetky komentáre sú publikované ako expertné pohľady, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s oficiálnym názorom NBS.

Krátke komentáre vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov, spravidla bezprostredne po zverejnení, sú publikované ako Rýchle komentáre.

Dátum Číslo Názov

Mailing list: prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní publikácií sa prihláste do mailing listu NBS.