en en

Analytické komentáre

Analytické komentáre predstavujú stručné netechnické analýzy. Prispievajú odborným názorom do diskusie na vybrané aktuálne témy týkajúce sa hospodárskeho a menového vývoja. Zároveň sú jedným z kanálov šírenia zaujímavých výsledkov výskumu NBS. Všetky komentáre sú publikované ako expertné pohľady, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s oficiálnym názorom NBS.

Krátke komentáre vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov, spravidla bezprostredne po zverejnení, sú publikované ako Rýchle komentáre.

Analytické komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS).

Dátum Číslo Názov

Mailing list: V prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní publikácií sa prihláste do mailing listu NBS.