en en

Informácie pre médiá

Zástupcom médií je k dispozícii tím oddelenia komunikácie. Odpovedáme na otázky týkajúce sa Národnej banky Slovenska a jej aktivít, zabezpečujeme tlačové konferencie a sprostredkovávame rozhovory s predstaviteľmi NBS. Informácie na internetových stránkach publikujeme podľa harmonogramu, ktorý je uverejnený v očakávaných udalostiach.


Kontakt pre médiá

Oddelenie komunikácie
press@nbs.sk


Aktuálne témy


Informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov v NBS nájdete na našej webovej stránke Ochrana osobných údajov.


Dátum poslednej aktualizácie 29. máj 2023