en en

Informácie pre médiá

Zástupcom médií je k dispozícii tím oddelenia komunikácie. Odpovedáme na otázky týkajúce sa Národnej banky Slovenska a jej aktivít, zabezpečujeme tlačové konferencie a sprostredkovávame rozhovory s predstaviteľmi NBS. Informácie na internetových stránkach publikujeme podľa harmonogramu, ktorý je uverejnený v očakávaných udalostiach.


Kontakt pre médiá

Informácie pre médiá
Peter Majer

vedúci oddelenia komunikácie

Tel.: 02/5787 2158
Email: peter.majer@nbs.sk

Oddelenie komunikácie
press@nbs.sk


Aktuálne témy


Informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov v NBS nájdete na našej webovej stránke Ochrana osobných údajov.


Dátum poslednej aktualizácie 9. jan 2024