en en

Rozhodnutia o menovej politike

Všetky menovopolitické rozhodnutia v rámci Eurosystému robí Rada guvernérov ECB, ktorá je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB. Tvorí ju šesť členov Výkonnej rady a guvernéri národných centrálnych bánk 19 krajín eurozóny. Po pristúpení Litvy k spoločnej mene, od roku 2015, bol systém hlasovania upravený a bol zavedený tzv. rotačný princíp. Tento princíp je založený na tom, že krajiny eurozóny sú rozdelené do skupín na základe veľkosti ich ekonomík a ich finančných sektorov. Guvernéri národných centrálnych bánk boli zaradení do jednotlivých skupín na základe stanoveného poradia. Guvernéri prvých piatich krajín – v súčasnosti je to Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Holandsko – majú spolu štyri hlasovacie práva. Všetci ostatní (spolu 15 po vstupe Chorvátska dňa 1. januára 2023) majú spolu 11 hlasovacích práv. Guvernéri sa vo výkone hlasovacích práv každý mesiac striedajú. To znamená, že aj guvernér NBS spolurozhoduje o menovej politike.

Rada guvernérov ECB hodnotí hospodársky, menový a finančný vývoj a prijíma rozhodnutia o menovej politike na pravidelných zasadnutiach. Po týchto zasadnutiach nasleduje vyhlásenie prijatých rozhodnutí a tlačová konferencia prezidenta ECB s viceprezidentom, ktorí tieto rozhodnutia podrobne zdôvodňujú a odpovedajú na otázky novinárov. Zverejnenie vyhlásenia na oficiálnej internetovej stránke ECB sa uskutočňuje o 13:45, nasledujúca tlačová konferencia začína o 14:30 a zvykne trvať približne hodinu.

K najdôležitejším rozhodnutiam Rady guvernérov ECB patria rozhodnutia o  výške úrokových sadzieb a tiež prijímanie rozhodnutí o ostatných nástrojoch monetárnej politiky. Rozhodnutie o úrokovej sadzbe nemusí nevyhnutne znamenať zmenu sadzby, Rada guvernérov môže rozhodnúť o ponechaní úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni.

O nastavení menovej politiky sa rozhoduje na základe zverejneného harmonogramu (do roku 2014 raz za mesiac, od roku 2015 každých 6 týždňov), ale Rada guvernérov môže prijímať rozhodnutia kedykoľvek, aj mimo plánovaných zasadnutí. Všetky prijaté rozhodnutia o menovej politike sú verejne publikované:


Dátum poslednej aktualizácie 2. jan 2023