en en

Vybrané právne predpisy súvisiace so zavedením meny euro

Rozhodnutia a nariadenia Rady

úplné znenie Nariadenia Rady (ES) č 974/98 z 3. mája 1998

úplné znenie Nariadenia Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997