en en

Aktuálne makroekonomické ukazovatele

Súbor Aktuálne makroekonomické ukazovatele – mesačné časové rady obsahuje výber základných informácií o ekonomike SR. Zdrojom dát je Makroekonomická databáza NBS. Prvý list súboru obsahuje hlavné makroekonomické ukazovatele. Súbor ďalej obsahuje informácie o menovom vývoj (úroková sadzba, menové agregáty, vklady a úvery) a tiež o ekonomike (ceny, HDP, trh práce, platobná bilancia, výsledky konjunkturálnych prieskumov, štátny rozpočet, vonkajšie prostredie). Súbor je prílohou publikácie Ekonomický a menový vývoj, publikovanej v štvrťročnej periodicite.

Aktuálne makroekonomické ukazovatele – mesačné časové rady

Súbor Ročné makroekonomické ukazovatele obsahuje informačnú brožúru základných ekonomických ukazovateľov v ročnej periodicite. Poskytuje základný prehľad o vývoji slovenskej ekonomiky. Obsahuje informáciu o miere inflácie, vývoji HDP, miere nezamestnanosti, bilancii štátneho rozpočtu, úrokových sadzbách.

Ročné makroekonomické ukazovatele