en en

Rozhodnutia Rady guvernérov

O menovej politike v Eurosystéme rozhoduje Rada guvernérov ECB. Tvorí ju šesť členov Výkonnej rady ECB na čele s prezidentom ECB a guvernéri alebo prezidenti národných centrálnych bánk eurozóny. Rada guvernérov sa zvyčajne schádza dvakrát mesačne. Každých šesť týždňov posudzuje menový a ekonomický vývoj a prijíma rozhodnutie o menovej politike.

  • Rozhodnutia o menovej politike – o kľúčových úrokových sadzbách – vydávajú sa o 13:45 SEČ v deň menovo-politického zasadnutia Rady guvernérov. Tlačová konferencia býva o 14:30 SEČ.
  • Iné rozhodnutia – napríklad o finančnej stabilite, vydávaní bankoviek, legislatívnych úlohách. Zverejňujú sa o 15:00 SEČ v deň po druhom zasadnutí Rady guvernérov.