en en

Extranet portál

Vitajte

na stránke jednotného miesta prístupu k aplikáciám a úložiskám údajov NBS.

Extranet portál Vám sprístupní tie aplikácie NBS a spoločné úložiská, ku ktorým Vám bol pridelený prístup na používanie. Prihlásite sa prihlasovacími údajmi, ktoré vám boli poskytnuté pri pridelení prístupu. Po prihlásení sa vám zobrazia ikony aplikácií a úložísk údajov. Pre spustenie aplikácie, či otvorenie úložiska údajov stačí kliknúť na príslušnú ikonu.


Upozornenie

Pre správnu funkčnosť prihlasovania do extranet portálu NBS je potrebné mať povolený na vašej proxy / firewalle port 32443.

Tento systém je vo vlastníctve Národnej banky Slovenska. Neautorizovaný prístup k nemu je zakázaný. Všetky činnosti vykonávané v systéme sa zaznamenávajú. Za porušenie týchto pravidiel môže byť vyvodený disciplinárny postih.