en en

Extranet portál

Vitajte

na stránke jednotného miesta prístupu k aplikáciám a úložiskám údajov NBS.

Extranet portál Vám sprístupní tie aplikácie NBS a spoločné úložiská, ku ktorým Vám bol pridelený prístup na používanie. Prihlásite sa prihlasovacími údajmi, ktoré vám boli poskytnuté pri pridelení prístupu. Po prihlásení sa vám zobrazia ikony aplikácií a úložísk údajov. Pre spustenie aplikácie, či otvorenie úložiska údajov stačí kliknúť na príslušnú ikonu.

Oznam

V dňoch od 22.9. po 16:00 hodine do 25.9.2023 6:00 je plánovaná konsolidácia testovacieho a produkčného prostredia IS ŠZP v rámci prihlasovania do systému. V praxi to znamená, že od 25.9.2023 6:00 sa aj do testovacieho prostredia prihlásite tým istým prihlasovacím menom ako v produkcii. Počas tejto konsolidácie sa predpokladajú krátke výpadky v produkčnoim prostredí a výpadok testovacieho prostredia.

Pre správnu funkčnosť prihlasovania do produkčného extranet portálu je potrebné mať povolený na vašej proxy / firewalle port 31443 (od 8.3.2023) a pre vstup do testovacieho extranet portálu NBS je potrebné mať povolený na vašej proxy / firewalle port 32443.


Upozornenie

Tento systém je vo vlastníctve Národnej banky Slovenska. Neautorizovaný prístup k nemu je zakázaný. Všetky činnosti vykonávané v systéme sa zaznamenávajú. Za porušenie týchto pravidiel môže byť vyvodený disciplinárny postih.