en en

Ekonomický a menový vývoj

Titulná strana publikácie

Správa so štvrťročnou periodicitou hodnotí aktuálny vývoj a zároveň prináša pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte. V aktuálnom vývoji sa analyzuje vývoj ekonomiky SR na základe štvrťročných a mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (HDP, tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Súčasťou sú aj analýzy na aktuálne témy. Strednodobá predikcia makroekonomického vývoja je založená na predpokladoch vývoja externého prostredia a obsahuje predikciu inflácie, HDP a jeho komponentov, trhu práce a platobnej bilancie v strednodobom horizonte (na aktuálny rok a na nasledujúce dva roky).


Mailing list: V prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní publikácií sa prihláste do mailing listu NBS.

V roku 2020 NBS ukončila vydávanie Mesačného bulletinu NBS a samostatného dokumentu Strednodobá predikcia.


Dátum poslednej aktualizácie 5. apr 2024