en en

Platobné karty

Platobné karty sú na Slovensku obľúbeným platobným nástrojom. Okrem použitia na výber hotovosti zo širokej siete bankomatov sa stali najčastejšie používaným bezhotovostným platobným nástrojom na platby v klasických obchodoch ako i na internete.

Digitalizácia ekonomiky, používanie mobilných telefónov, dostupnosť pripojenia na internet a rozvoj elektronického obchodu majú vplyv na vývoj platobných nástrojov. Dôvodom neustáleho rastu kartových transakcií je hlavne zavedenie bezkontaktnej NFC technológie do čipových kariet, vydávaných slovenskými bankami, ale aj stále rozširujúca sa sieť obchodníkov, akceptujúcich bezkontaktné čipové karty, ktorých bezpečné a jednoduché použitie je dnes už štandardom. Slovenský finančný trh patrí medzi priekopníkov v Európe pri zavádzaní nových technológií do používania platobných kariet, akými je aj tokenizácia v mobilných platbách. Mobilné platby Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay a Garmin Pay v spolupráci s medzinárodnými kartovými schémami MasterCard a VISA a technologickými gigantami v súčastnosti poskytuje svojim držiteľom väčšina slovenských vydavateľov platobných kariet.

Vydávanie platobných kariet

K 31.12.2021 vydali poskytovatelia platobných služieb a banky na trhu SR viac ako 5,5 milióna platobných kariet s logami medzinárodných kartových schém MasterCard a VISA. Karty sú vydávané ako debetné, kreditné a predplatené.

Akceptácia platobných kariet

Držitelia platobných kariet môžu svoje karty použiť na výbery hotovosti zo siete bankomatov, na platby u obchodníkov a u obchodníkov na internete.

SEPA schéma pre platobné karty

Európska platobná rada (European Payment Council, ďalej EPC) aktívne prispieva k vytvoreniu jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA) pre platobné karty. Jej hlavnou úlohou je štandardizácia, ktorá zabezpečí interoperabilitu a bezpečné používanie platobných kariet v Európe. Tejto úlohe sa venuje európske kartové zoskupenie (The European Cards Stakeholders Group), ktorého súčasťou je aj EPC. Výstupom jeho práce sú technické štandardy, ktoré odstránia problémy brániace jednoduchému, rovnakému a bezpečnému použitiu platobných kariet v celej SEPA oblasti.

Užitočné linky :

Európska platobná rada (EPC)