en en

NBS k Plánu obnovy EÚ

1. 10. 2020 NBS predstavila priority, ktoré by mal obsahovať Plán obnovy – nástroj EÚ pre budúce generácie a k Plánu obnovy usporiadala tlačovú konferenciu.

Efektívne a adresné využitie Fondu obnovy je veľkou príležitosťou pre Slovensko zmodernizovať svoju ekonomiku a pripraviť ju na 21. storočie. Národná banka Slovenska v októbri vstúpila do verejnej diskusie o využití tohto nového európskeho finančného nástroja zverejnením piatich prioritných oblastí, v ktorých naša krajina potrebuje významné zmeny.

Opierajúc sa o tieto priority sa NBS následne rozhodla usporiadať sériu webinárov s uznávanými slovenskými expertmi, s cieľom pozrieť sa hlbšie do identifikovaných prioritných oblastí. Našim zámerom je hľadať najlepšie riešenia pre ľudí a krajinu.

Webináre NBS a expertov (súhrn):