en en

SEPA okamžité platby

Okamžitá platba je úhrada dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, ktorá zabezpečí okamžité vyrovnanie transakcie a pripísanie prostriedkov na účet príjemcu do 10 sekúnd.

V novembri 2017 Európska platobná rada (European Payment Council) zadefinovala novú platobnú schému okamžitých platieb SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) a podmienky pre ich fungovanie. V rámci schémy okamžité platby (SCT Inst) fungujú ako štandardné SEPA platby v mene euro (SEPA Credit Transfer (SCT)), ale prevod prostriedkov je zrealizovaný okamžite, najneskôr do 10 sekúnd medzi účastníkmi jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA).

Použitie okamžitých platieb nie je obmedzené, môžu ich používať spotrebitelia, podnikatelia aj veľké firmy.

Maximálna povolená suma transakcie je 100 000 eur.

Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému poskytuje pre slovenský bankový trh službu vyrovnania okamžitých platieb v novom platobnom systéme pre okamžité platby TIPS (Target Instant Payment Settlement), ktorý prevádzkuje Eurosystém.

Pristúpenie do SCT Inst schémy je pre poskytovateľov platobných služieb dobrovoľné.

Slovenský bankový trh v spolupráci s Národnou bankou Slovenska pripravil Národný plán zavedenia okamžitých platieb v SR, ktorý stanovuje dátum a podmienky zavedenia SEPA okamžitých platieb na domácom trhu. Na uvedený Národný plán nadväzujú Pravidlá a odporúčania pre poskytovanie SEPA okamžitých platieb na trhu SR.

Okamžité platby na Slovensku poskytujú svojim klientom banky : Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, VÚB banka a J&T Banka.

Časté otázky k okamžitým platbám: