en en

Štatistický bulletin

Publikácie, Štatistický bulletin

Štatistický bulletin sa zverejňuje od októbra 2011. Publikácia vychádza štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku. Formou tabuliek, grafov a komentárov poskytuje užívateľom ucelenejší pohľad na údaje z oblasti menovej a finančnej štatistiky (štruktúra finančného trhu v SR; bilančná a úroková štatistika úverových inštitúcií; kolektívne investovanie – podielové fondy; lízingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania; cenné papiere). Dostupné agregované údaje sú zostavené v súlade s jednotnou metodikou ECB.

Štatistický bulletin 2023

Harmonogram zverejňovania Štatistického bulletinu

Archív:

Mailing list: V prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní publikácií sa prihláste do mailing listu NBS.