en en

Publikácie výskumu

 • Formou výskumných štúdií (Working Papers – WP) sú prezentované dôležité zistenia ekonomického výskumu NSB.

  Štúdie prispievajú do odbornej diskusie o aktuálnych ekonomických problémoch v oblasti menovej politiky, fiškálnej politiky, makroekonomického modelovania, hospodárskej a menovej únie, reálnej konvergencie a finančnej stability.

  S cieľom osloviť širšiu odbornú verejnosť sú v súčasnosti publikované predovšetkým v anglickom jazyku. K dispozícií je však vždy aspoň netechnické zhrnutie v slovenskom jazyku. Analýzy a zistenia mimo rámca výskumnych štúdií sú publikované príležitostne ako Occasional Papers – OP.

  Najzaujímavejšie výsledky výskumu sú zároveň často publikované v odborných a recenzovaných vedeckých časopisoch. Najvýznamnejšie externé publikácie sú uvedené v profiloch výskumných pracovníkov.

  Working Papers ISSN 2585-9269
  Occasional Papers ISSN 2585-9277