en en

Vyhlásenie o prístupnosti

Národná banka Slovenska má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídiel v súlade § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídla:

www.nbs.sk (sprístupnené verejnosti 1.1.2008)
www.muzeumkremnica.sk (sprístupnené verejnosti 23.8.2010)
www.rezolucnarada.sk (sprístupnené verejnosti 30.3.2015)

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nespĺňna podmienky prístupnosti z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • niektoré obrázky nemajú definovanú textovú alternatívu
 • niektorý obrázky máju definovaný prázdny reťazec textovej alternatívy
 • niektoré susedné obrázky a textové linky duplikujú rovnaký odkaz
 • niektoré obrázky použité v pozadí adresy URL pre daný prvok neposkytujú informácie
 • niektoré obrázky používajú nesprávnu dĺžku atribútu reťazca popis
 • niektoré nadpisy H1-H6 sú použité mimo použitej špecifikácie
 • niektoré tabuľky neobsahujú nadpis / titulok
 • niektoré tabuľky neobsahujú hlavičky podľa špecifikácie
 • niektoré tabuľky obsahujú nesprávne html tagy
 • niektoré tabuľky musia špecifikovať atribút rozsahu
 • niektoré prvky FRAME obsahujú nesprávny atribút title
 • niektoré stránky obsahujú viacnásobný atribút title
 • niektoré html kotvy neobsahujú alternatívny text, ktorý opisuje odkaz
 • niektorý video obsah neobsahuje textový prepis / titulky
 • niektorý video obsah neobsahuje audio popis
 • niektoré vizuálne prvky obsahujú nesprávny kontrastný pomer pozadia / textu
 • niektoré odkazy neobsahujú informáciu o cieľovej akcii po ich kliknutí
 • niektoré ovládacie prvky neobsahujú informáciu o aktuálnom stave ovládacieho prvku

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 2.7.2020.
Toto vyhlásenie bolo kontrolované 5.10.2022.

Vyhodnotenie súladu webových sídiel s požiadavkami § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou uvedených webových sídiel kontaktujte NBS prostredníctvom e-mailovej správy na adresu webmaster@nbs.sk. Ďalšie užitočné kontakty sú dostupné na stránke: /o-narodnej-banke/kontakty.

Správcom obsahu webových sídiel je Národná banka Slovenska. Technickým prevádzkovateľom webových sídiel je InQool, a.s.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.


Dátum poslednej aktualizácie 5. okt 2022