en en

Externá spolupráca

Program podpory doktorandského štúdia a výskumu

Program je zameraný na zvyšovanie úrovne vedeckého poznania v oblasti ekonómie a financií a na systematický výskum v tejto oblasti. Je určený pre doktorandov ekonomických a sociálnych vied.

O finančnú podporu je možné požiadať v rámci širšej grantovej výzvy cez Nadáciu NBS. Úspešný uchádzač môže získať podporu až do výšky 10 000 € na jeden akademický rok. Prihlášky bude vyhodnocovať odborná komisia. Viac informácií je možné nájsť na stránke nadácie, pod Grantovým programom II. – Veda a výskum.

Nasledujúca výzva na podanie prihlášok je naplánovaná na jar 2023, presný termín bude uvedený na stránke Nadácie NBS. Viac o konkrétnych výzvach, fungovaní novej podpornej schémy ako aj o komisii je možné nájsť v dokumentoch nadácie.

Cena guvernéra NBS

Cena je určená študentom vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenským občanom študujúcim v zahraničí s prácami v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu.

Program hosťujúceho výskumníka

Program je určený pre krátkodobé návštevy renomovaných výskumníkov (najmä zo zahraničia) so zameraním najmä na oblasť menovej politiky, makroekonómie alebo finančnej stability. Cieľom je spolupráca a/alebo spoluautorstvo na výskumných štúdiách, mentorovanie výskumných činností vykonávaných v NBS, prípadne práca na vlastných výskumných projektoch, ktoré sú relevantné pre NBS.

Viac detailov o programe hosťujúceho výskumníka

Ako sa prihlásiť

Prosíme záujemcov o účasť na tomto programe v roku 2023, aby vyplnili prihlášku a emailom ju zaslali na adresu research@nbs.sk najneskôr do konca januára 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese:

research@nbs.sk

Kurz pre pokročilých študentov ekonómie – Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku