en en

Externá spolupráca

Program hosťujúceho výskumníka

 • Program krátkodobých výskumných pobytov renomovaných výskumníkov.

  Určený je najmä pre výskumníkov zo zahraničia, so zameraním najmä na oblasť menovej politiky, makroekonómie alebo finančnej stability.

  Cieľom je spolupráca a/alebo spoluautorstvo na výskumných štúdiách, mentorovanie výskumných činností vykonávaných v NBS, prípadne práca na vlastných výskumných projektoch, ktoré sú relevantné pre NBS.

  • Aktuálne prebiehajúce projekty
   • Guido Traficante, European University of Rome
    Projekt: Zelené verejné investície, inflačné vplyvy a reálny výmenný kurz
    Cieľ: študovať ekonomickú dynamiku a odhadnúť fiškálne multiplikátory v štrukturálnom modeli so zelenými verejnými investíciami
   • Maria Teresa Punzi, Sim Kee Boon Institute for Financial Economics, Singapore Management University
    Projekt: Environmentálna politika a finančná stabilita: Úloha makroprudenciálnych politík v zápase o čistú nulu
    Cieľ: preskúmať, do akej miery môže byť klimatická politika zdrojom makroekonomickej a finančnej nestability

Cena guvernéra NBS

Podpora doktorandského štúdia a výskumu

 • Program je určený pre doktorandov ekonomických a sociálnych vied.

  Je zameraný na zvyšovanie úrovne vedeckého poznania v oblasti ekonómie a financií a na systematický výskum v tejto oblasti.

  O finančnú podporu je možné požiadať v rámci širšej grantovej výzvy cez Nadáciu NBS. Úspešný uchádzač môže získať podporu až do výšky 10 000 € na jeden akademický rok. Prihlášky bude vyhodnocovať odborná komisia. Viac informácií je možné nájsť na stránke nadácie, pod Grantovým programom II. – Veda a výskum.

Pokročilý kurz ekonómie