en en

Externá spolupráca

Program podpory doktorandského štúdia a výskumu

Program je určený na podporu kvalitného výskumu v makroekonomickej oblasti na slovenských vysokých školách. Podpora je určená výskumníkom v rannom štádiu ich akademickej kariéry, napríklad interným doktorandom, ktorí budú realizovať výskumný projekt na jednu z vybraných tém. Témy zverejňuje NBS do konca marca, prihlášky je potrebné podať do konca júna.

Cena guvernéra NBS

Cena je určená študentom vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenským občanom študujúcim v zahraničí s prácami v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu.

Program hosťujúceho výskumníka

Program je určený pre krátkodobé návštevy renomovaných výskumníkov (najmä zo zahraničia) so zameraním najmä na oblasť menovej politiky, makroekonómie alebo finančnej stability. Cieľom je spolupráca a/alebo spoluautorstvo na výskumných štúdiách, mentorovanie výskumných činností vykonávaných v NBS, prípadne práca na vlastných výskumných projektoch, ktoré sú relevantné pre NBS.

Prosíme záujemcov o účasť na tomto programe pre rok 2022, aby vyplnili prihlášku a emailom ju zaslali na adresu research@nbs.sk najneskôr 31.mája 2022.

Kurz pre pokročilých študentov ekonómie – Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku