en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (31. marca 2009) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila Správu o ekonomickom vývoji za február 2009, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P1Q-2009) a rozhodla o jej dopracovaní.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.