en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (23. apríla 2013) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

Piatok 5. júla 2013 je dňom štátneho sviatku Slovenskej republiky – Sviatku svätého Cyrila a Metoda. Tento deň je súčasne aj emisným dňom pamätnej 2-eurovej mince vydanej pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína (koniec života strávil v kláštore pod menom Cyril) a Metoda na Veľkú Moravu.

Pri tejto príležitosti budú všetky úschovné miesta Národnej banky Slovenska otvorené iba pre bežnú verejnosť od 8.00 h do 11.00 h.

V uvedenom čase sa budú vymieňať výlučne eurá za pamätné 2-eurové mince vydané pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Aby pracoviská mohli uspokojiť čo najviac klientov, výmena na jednu fyzickú osobu je limitovaná na 50 ks mincí (2 rolky).

Predmetné opatrenie je jedným z príspevkov Národnej banky Slovenska k oslavám tohto historického jubilea.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.