en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (7. apríla 2009) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.

Opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia alebo na zmenu povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí inými osobami ako inštitúciami elektronických peňazí.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. mája 2009.

BR NBS schválila Stredodobú predikciu (P1Q-2009), ktorá bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila materiál Zhodnotenie situácie na domácich finančných trhoch v priebehu roka 2008. BR NBS za podstatné považuje bezproblémovú adaptáciu domáceho bankového systému, ktorý sa vyznačoval systémovým prebytkom likvidity do prostredia refinančnej pozície eurozóny, a to pri priebežnej adaptácii cien peňažného trhu. Ďalším nemenej významným faktom bola nielen plynulá konvergencia výmenného kurzu k stanovenému konverznému kurzu slovenskej koruny voči euru, ale aj, napriek určitým predchádzajúcim pochybnostiam a obavám zachovanie stabilnej devízovej pozície domáceho finančného sektora.
Materiál bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.