en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (30. apríla 2013) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Výročnú správu NBS za rok 2012. Výročná správa bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, apríl 2013, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS na základe návrhu zriaďovateľa Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, rozhodla podľa § 91 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie sa v roku 2013 nebude platiť, a to vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období.

BR NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a  pobočky zahraničnej zaisťovne v znení opatrenia č. 12/2009.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.