en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (27. marca 2012) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Mesačný bulletin NBS, marec 2012, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P1Q-2012), ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.