en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (7. júna 2016) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 2. polrok 2016.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P2Q-2016, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.