en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (5. mája 2009) sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS a Interný plán NBS na zavedenie eura. Úlohy, ktoré boli súčasťou procesu zavedenia eura v NBS, boli úspešne splnené v súlade s Interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR. Zároveň BR NBS rozhodla o ukončení činnosti Koordinačného výboru pre zavedenie eura v NBS a krízového štábu pre zavedenie eura v NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.