en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (23. júna 2009) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o zložení referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu.
Vyhláška nadobudne účinnosť 1. júla 2009.

BR NBS prerokovala materiál Správa o finančnej stabilite za rok 2008. V správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v  roku 2008.

Správa bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.